Apsauga nuo žaibo

Kas yra žaibosaugos įrengimas

Žaibosaugos įrengimas – tai visuma priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti saugų pastatų, statinių ir komunalinių įrenginių eksploatavimą, kai juos veikia tiesioginis žaibo smūgis ir jo antriniai reiškiniai.

Apsauga nuo žaibo užtikrinama sukuriant mažos varžos elektros grandinę tarp viršutinio apsaugos objekto taško ir žemės, naudojant specialius laidžius inžinerinius ir pagalbinius tvirtinimo elementus, kurie kartu leidžia priimti žaibo smūgį ir nukreipti žaibo srovę į žemę be pasekmių.

zaibas stichija

Apsaugos nuo žaibo priemonės

Apsauga nuo kontaktinių ir žingsninių viršįtampių – įrangos prijungimas prie pagrindinio įžeminimo stovo;

 • Apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio – žaibolaidis;
 • Apsauga nuo didelio potencialo dreifo – viršįtampių ribotuvų taikymas;
 • Apsauga nuo elektromagnetinių trukdžių – ekranavimas.
 • Pastatų ir konstrukcijų apsauga nuo žaibo

Daugelis žmonių, pirmą kartą susidūrę su būtinybe įrengti žaibosaugą savo pastatuose, užduoda klausimų:

 • Kas taikoma apsaugai nuo žaibo?
 • Kuo užtikrinti apsaugą nuo žaibo?
 • Kaip veikia žaibosaugos įrengimas?

Viskas susiveda į vieną racionalų algoritmą

 • Žaibosaugos sistemos projektavimas
 • Organizacijai reikalingų elementų parinkimas (kaip nurodyta projekte);
 • Apsaugos nuo žaibo sistemos įrengimas.

Dėl šių sprendimų įgyvendinimo galite kreiptis į mūsų ekspertus, kurie išspręs šiuos klausimus, jie pagamins jums žaibosaugos sistemą .

Atminkite:

 • Įrengus apsaugos nuo žaibo sistemą užtikrinamas pastato ir jame esančių žmonių saugumas.
 • Pastatų ir statinių žaibosaugą sudaro žaibolaidis (žaibolaidžio stiebas) ir žaibolaidis (cinkuotas apskritimas arba juosta).
 • Žaibolaidis priima žaibo išlydį ir per žaibolaidį perduoda jį į įžeminimo įrenginį.
 • Gyvenamojo pastato apsaugos nuo žaibo sistema skiriasi nuo pramoninio pastato ne tik apsaugos nuo žaibo sistemos apimtimi, bet ir ją sudarančiomis sudedamosiomis dalimis.

Kodėl reikalinga apsauga nuo žaibo

Šiuo metu vis dažniau susiduriame su tokiu gamtos reiškiniu kaip perkūnija. Todėl klausimas apie apsaugą nuo žaibo – žaibosaugą – visada aktualus. Išsamiau panagrinėkime šią temą.

Niekam ne paslaptis, kas yra žaibas, iš kur jis kyla ir kodėl jis pavojingas žmonėms.

Fizikos ir fizikinių reiškinių specialistų požiūriu, žaibas audros debesyse susidaro dėl teigiamų ir neigiamų krūvių tarpusavio trinties. Ši priešingo poliariškumo krūvių sąveika sukuria didelės galios elektros krūvį, kurio elektrinio lauko stipris siekia milijonus voltų, o srovės stipris – šimtus tūkstančių amperų. Todėl net ir nedidelis tokio dydžio užtaisas, pataikęs į žmogų ar pastatą, padarytų didelę ar net negrįžtamą žalą gyvybei ir turtui. Todėl buvo sukurtos apsaugos nuo žaibo priemonės – žaibosauga.

Apsauga nuo žaibo ant stogo

zaibosauga

Taigi, kas yra apsauga nuo žaibo ir kas ją sudaro? Tai įrenginys, kuris iš esmės priima žaibo smūgius ir nuleidžia elektros srovę į žemę. Apsauga nuo žaibo naudojama siekiant sumažinti turtinę žalą, kurią sukelia žaibo smūgis tiesiogiai į pastatą ar patalpas. Tiksliau tariant, tai yra įvairių technologinių ir techninių priemonių visuma, kurių tikslas – užtikrinti žmonių gyvybės saugumą, užtikrinti gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų saugumą. Todėl pagrindinis apsaugos nuo žaibo tikslas – maksimaliai izoliuoti namą ir jame esančius žmones nuo atsirandančio žaibo debesų ryšio su žeme tiesioginio veikimo zonoje.

Žaibas ir žaibosaugos įrengimas

Apsauga nuo žaibo (žaibosauga, žaibolaidis) yra būtina norint apsaugoti gyvybę ir sveikatą nuo tokių pasekmių, kaip:

 • Gaisras (dėl tiesioginio žaibo smūgio į pastatą).
 • Mechaninis patalpų sunaikinimas;
 • Elektros smūgis žmonėms ir gyvūnams;
 • Buitinės ir kitos elektros įrangos gedimai ir avarijos.

Tai iš esmės yra griežtai apibrėžtų techninių sprendimų rinkinys, kuriame naudojami specialūs prietaisai žmonių, pastatų ir turto saugai užtikrinti.

Žaibosaugos įrengimas sudaro trys pagrindiniai komponentai.

 1. Žaibolaidis – žaibolaidžio dalis, kurios pagrindinė funkcija – perimti žaibą.

2 Žaibolaidis – taip pat apsauginės movos dalis, kurios funkcija – nukreipti žaibo srovę nuo apsauginės movos į įžemintuvą.

 1. Įžeminimo įrenginys (įžemiklis) – tai vadinamoji laidioji dalis arba kelios tarpusavyje sujungtos laidžiosios dalys, kurioms būdingas tiesioginis kontaktas su žeme arba su laidžia terpe kaip tarpine sritimi (pvz., betonu).

Namo apsaugos nuo žaibo sistemos sudedamosios dalysApsaugos nuo žaibo sistemos tipai.

Taigi, kaip jau nustatėme, pagrindinis apsaugos nuo žaibo tikslas – nukreipti tiesioginį žaibo kanalo ir tam tikro objekto (pastato patalpų) sąlytį, nes šį procesą lydi žaibo elektros srovės srautas.

Priklausomai nuo veikimo tipo, yra dviejų tipų apsauga nuo žaibo:

 • Pasyvioji apsauga nuo žaibo.
 • Aktyvioji apsauga nuo žaibo.

Abu turi įžeminimo ir srovės imtuvą, tačiau skiriasi pačiu žaibolaidžiu.

Išorinės ir vidinės apsaugos nuo žaibo struktūra – pasyvioji apsaugos nuo žaibo sistema – tai sistema, kurioje kaip žaibolaidžiai gali būti naudojami kabeliai, tinklai, metalinės konstrukcijos, žaibolaidžiai ir pan. Jų taikymas ir veiksmai grindžiami tuo, kad jie pirmieji gauna žaibo smūgį. Dėl šios priežasties pasyviosios apsaugos nuo žaibo konstrukcijos paprastai yra nepatogios.

Aktyvioji apsauga nuo žaibo

Aktyvioji apsauga nuo žaibo – tai sistema, kurioje jau naudojami specialūs žaibolaidžiai, vadinamieji striperių emiteriai. Jų neabejotinas privalumas – galimybė apsaugoti daug didesnę erdvę nuo žaibo srovės poveikio iš vieno taško. Svarbiausia, kad tokia sistema įsijungia tada, kai per perkūniją, kai atmosferoje padidėja elektrinio lauko stipris, kyla pavojus, kad gali trenkti žaibas.